Foreningen Historisk Racing Norge

I 2000 tok noen ihuga entusiaster med bakgrunn i Norsk Sportsvogn Klubb initiativet til historisk racing i Norge. Etter hvert ble det etablert en komite som satte seg som mål å arbeide for etablering av et best mulig fundament for historisk racing i Norge. Første utfordring var å få deltakere. Responsen var meget god, og allerede første sesongen klarte man å samle startfelt på over ti biler.
Fra premieutdeling 2007:  Henning Hansen og Dag-Henning Nielsen Fra premieutdeling 2007: Henning Hansen og Dag-Henning Nielsen
Komiteens arbeid har videre fokusert på å etablere et godt samarbeide med Norges Bilsportforbund, å medvirke til etableringen av et alminnelig akseptert regelverk for historisk racing, samt å innarbeide historisk racing hos arrangørene. Etter tre fulle sesonger med vekst i antall deltakere hvert år og en sterk interesse blant mange for å satse på historisk racing i tiden fremover, fant komiteen i høst tiden inne til også stifte en forening.

Foreningens formål er å fremme interessen for historisk racing i Norge i overensstemmelse med prinsippene for historisk racing i det internasjonale bilsportforbundets reglement. Foreningen er åpen for alle. I henhold til vedtektene skal foreningen ha et styre på tre til seks personer. To styremedlemmer velges av styret i Norsk Sportsvogn Klubb, mens de øvrige velges av foreningens årsmøte. Stemmeberettigede ved valg av styremedlemmer er alle som har betalt årskontingent. Årskontingenten for 2016 er satt til kroner 400.

Foreningen ble registret i Enhetsregisteret i Brønnøysund den 28. oktober 2004 med registreringsnummer 987 376 697.

Foreningen ble stiftet av Rolf Busch, Bjørn Lien, Henning Hansen, Holm Jakob Matheson og Edwin Solheim, som også utgjorde foreningens første styre (og som frem til stiftelsen av foreningen utgjorde den komiteen som i løpet av de siste årene har arbeidet for å etablere et godt fundament for sporten i Norge).

Styret i foreningen Historisk Racing Norge inviterer nå alle med interesse for historisk racing til å melde seg inn i foreningen.

Bli medlem i HRN!

Foreningens formål er å fremme interessen for historisk racing i Norge i overrensstemmelse med prinsippene for historisk racing i det internasjonale bilsportforbundets reglement, og alt som står i forbindelse med dette. Ønsker du å støtte dette arbeidet? Bli medlem i HRN! Her kan du enkelt melde deg inn!
Les mer »

Om historisk-racing.no

07.12.2008 Historisk-racing.no har vært på nett siden starten i 2004. Hjemmesiden drives på frivillig basis.
Les mer »

Annonsere på historisk-racing.no?

01.12.2009 Vi kan tilby annonsering i flere varianter, primært bannerannonser som i høyre kolonne, men også på mange andre måter - f.eks på deltagerprofiler, omtaler, i artikkelformat, større bannere m.m.
Ta kontakt for mer informasjon »