Innkalling til årsmøte og medlemsmøte i Historisk Racing Norge for 2018

Kjære medlemmer! Det innkalles til årsmøte for 2018, fredag 8. februar 2019 kl. 1830 på hos Ingeniør Per Gjerdrum As, Nye Vakåsvei 14 på Hvalstad.

Til behandling foreligger :

1) Styrets beretning for 2018
2) Regnskap 2018
3) Valg av representanter til styret.
5) Fastsettelse av medlemskontingent for 2020.

Styremedlemmene Atle Ramberg og Edwin Solheim er på valg. Om ønsker å stille til valg bes man kontakte valgkomiteen ved Geir Muren (T. 91398650) og Arne Rikard Teig (T. 92841479)

Betalende medlemmer er stemmeberettiget.

Etter avsluttet årsmøte, avholdes medlemsmøte.  Agendaen på dette møtet blir om nyheter i reglement for 2019, sponsoravtaler og generell orientering om kommende sesong og ellers åpent for hva medlemmer har på hjertet.


Hilsen Styret