Variant for nyere periode

Klargjøring vedr variant for nyere periode.
Det er altså homologeringens gydlighetsperiode som avgjør i hvilken periode bilen kan benyttes, se FIA Historic Databse: www.fia.com/historic-regulations
Om du skal benytte bilen i en nyere periode enn hva din nåværende H T P tillater, da må du søke om en variant.
En slik variant for nyere periode vil se ut som en komplett H T P, men det er ikke en ny H T P som sådan, det er en variant til din nåværende H T P og utløper på samme tid som din nåværende H T P.
Dersom din nåværende H T P er på det gamle H T P formatet, så vil variant til nyere periode bli laget på dagens format for H T P. I praksis må det tas noen flere bilder enn hva din gamle H T P har.
Om din nåværende H T P går ut om et års tid, og du gjerne vil ha variant for nyere periode, da vil vi anbefale at du først som sist bare søker om ny komplett H T P. Dette da du likevel må til med flere bilder og informasjoner når du skal lage varianten for ny periode.
H T P utstedt i 2012 med FIA nummer 34097-35020 utløper 31.12.2017
H T P utstedt i 2013 med FIA nummer XXXXX-13;
12 siders H T P utløper 31.12.2018
26 siders H T P har 10 års gyldighet (2023)