Historic Masters - NEZ Championship

Rudskogeb - Asfalt Classic kommer i nytt format!

I år kjøres tidkjøring og begge NM finaler lørdag!

Som siste 2 år åpner vi for biler med Nasjonal htp eller vognbok for disse finaler.

Rundetid i finale 1 lørdag, gir startoppstilling til NEZ finaler søndag!

NEZ finalene søndag deles på denne måten:

NEZ kl1: F-CT 1000cc
NEZ kl2: F-CT 1001-2500cc
NEZ kl3: F-CT over 2501cc-
NEZ kl4: F-GT/GTS
NEZ kl5: G1/G2-CT/GT/GTS 1300cc
NEZ kl6: G1/G2-CT/GT/GTS over 1301cc-
NEZ kl7: H1/H2/I-CT/GT/GTS

Denne klasse-inndelingen vil du finne under påmelding på www.racingNM.no. Kryss av for den vanlige klassen du kjører i 8, 9 eller 10, og i en av disse NEZ klassene.

På vanlig måte kan finaler slås sammen ved for lav deltagelse.