LMK Forsikring

Forsikring er ikke alltid det vi tenker mest på. På tide å revurdere?
Minner om at HRN har gode avtaler rundt forsikring av løpsbiler, både registrerte og uregistrerte.
Forsikringen dekke transport av løpsbil på henger i hele Europa. Biler som verdsette til over kr. 250.000 må
besiktiges av HRN sin LMK godkjente besiktigelsesperson. Besiktigelse av biler i det nære Østlandsområdet koster kr. 500,-.