Referat fra styremøte 26.03.2014

Tilstede: Yngvar Ekorness, Morten Schønheyder, Vidar Østbråthen, Ketil Thorbjørnsen Morten Kristmoen og Rune Rødset på skype.
Det ble avholdt konstituerende styremøte i Propel A/S lokaler i Oslo. På agendaen stod blant annet fordeling av styreverv.

Last ned referat (PDF)