Informasjon fra styret i Historisk Racing Norge

Medlemskap LMK, tidsfrist 15/11 ! Oppdatert 30/10 !

21.10.2015 Medlemmer som ønsker å benytte HRN som motorklubb på førerlisensen i 2016 må melde dette til NBF innen 15/11. Obs! Artikkelen er oppdatert 30.okt.
Les mer »

Forslag til regelendringer for 2015 fra styret

30.09.2014 Etter at medlemmene har kommet med forslag om regelendringer og at styret har brukt tid til å ringe flere sjåfører har styret oppsummert dette og satt sammen følgende forslag som sendes NBF. Vi gjør oppmerksom på at det er NBF som bestemmer eventuelle endringer.
Les mer »

Referat fra styremøte 26.03.2014

28.04.2014 Tilstede: Yngvar Ekorness, Morten Schønheyder, Vidar Østbråthen, Ketil Thorbjørnsen Morten Kristmoen og Rune Rødset på skype.
Les mer »

Resultat fra avstemming 2013 - klasseinndeling etc

30.09.2013 Da har HRN holdt en anonym avstemming for organisasjonens medlemmer. Spørsmålene dreide seg om endringer i reglement for klasseinndeling.
Les mer »

Styret trenger din mailadresse!

10.09.2013 Savner du informasjon fra HRN på e-post? Det er mange av våre medlemmer som har byttet og flyttet både e-post og telefon. For at vi skal kunne nå ut til dere med informasjon, samt at vi skal ha noen elektroniske avstemminger håper vi at dere kan hjelpe oss.
Les mer »

HRN Årsbrev 2013

28.02.2013 Et nytt Historisk Racing År er godt i gang, og dette er første utsendelse fra styret i 2013. I skrivende stund har vi allerede lagt et arrangement bak oss, nemlig en vellykket vinterweekend på Gol, som også inneholdt årsmøte for foreningen vår.
Les mer »

HRN Årsbrev 2012: Kjære Historisk Racing Entusiaster!

26.01.2012 Først av alt vil vi ønske dere alle et riktig godt nytt Historisk Racing år! Dette årsbrevet er første utsendelse fra styret i 2012, og vil også i år primært sendes ut i elektronisk format. Interessen for historisk racing og foreningen vår øker stadig og vi har hatt en jevn tilstrømning av medlemmer det siste året. Antallet biler på banen har steget i takt med medlemstallet, noe som er
veldig positivt. I skrivende stund er vinteren over oss, men det er planlagt flere medlemsmøter frem mot sesongstart.
Les mer »

Protokoll for årsmøte HRN 2011

02.01.2012 Protokollen er i pdf-format. Last ned her.

Endringer konkurransereglement Historisk Racing 2012

02.01.2012 På medlemsmøtet i Historisk Racing Norge i oktober 2011 ble det diskutert forslag til endringer i konkurransereglementet for 2012. Forslagene er fremmet for Racingseksjonen og godkjent.
Les mer »

Regelendringer for historisk racing

09.05.2011 Endringer vedr startkontigent, 5-årsregel for stol samt dekk i G!
Les mer »

HRN Årsbrev 2011

25.01.2011 Kjære Historisk Racing Entusiaster!
Først av alt vil vi ønske dere alle et riktig godt nytt Historisk Racing år!
Dette årsbrevet er første utsendelse fra styret i 2011, og vil også i år primært sendes ut i elektronisk format. Interessen for historisk racing og foreningen vår øker stadig og vi har hatt en jevn tilstrømning av nye medlemmer det siste året. Dette er veldig positivt - la oss igjen håpe at dette også resulterer i flere biler på banen!
Les mer »

Styret informerer: Sesong 2010 og forslag til endringer i reglemente for 2011

11.08.2010 Hei alle racing venner! Her følger en mail med litt informasjon fra styret vedrørende resten av sesongen 2010, samt en foreslått regelendring for 2011.
Les mer »